Thesocialreporter.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.thesocialreporter.nl
Saskia Mulder
saskia@thesocialreporter.nl
Instagram

Gegevensverwerking

Thesocialreporter.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Gegevens zoals je IP-adres, naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam kunnen verzameld worden bij het invullen van het contactformulier of het aanmelden voor de nieuwsbrief.

Thesocialreporter.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Eveneens worden er geen andere bijzondere en/of gevoelige gegevens verzameld zoals gegevens over ras, politieke voorkeur of gezondheid.

Deze verwerking is nodig om de diensten te kunnen uitvoeren en de website goed te laten functioneren. Dit is op grondslag van gerechtvaardigd belang, overeenkomst of toestemming. Hieronder staat per situatie aangegeven welke gegevens verzameld worden, met welk doel, op welke grondslag, wie de betreffende data verwerkt en wat de bewaartermijn is.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bij websitebezoek:

– Gegevens: IP-adres, locatiegegevens en type internetbrowser en apparaat

– Doel: functioneren van de website, het kunnen detecteren van spam en het verzamelen van bezoekersaantallen en gedragsgegevens

– Grondslag: gerechtvaardigd belang

– Verwerkers: TransIP, Google Analytics

– Bewaartermijn: 26 maanden na laatste bezoek of tot verzoek om verwijdering

Bij invullen contactformulier:

– Gegevens: (scherm)naam, e-mailadres, toelichting of vraag en optioneel telefoonnummer en bedrijfsnaam

– Doel: om eventueel contact op te kunnen nemen over de inhoud van de aanvraag

– Grondslag: naam, website en toelichting op basis van toestemming, e-mailadres op basis van gerechtelijk belang

– Verwerkers: TransIP

– Bewaartermijn: totdat er een verzoek tot verwijdering of anonimisering wordt ingediend

Bij aanmelden nieuwsbrief:

– Gegevens: e-mailadres

– Doel: het kunnen toesturen van de nieuwsbrief

– Grondslag: toestemming

– Verwerkers: TransIP, mailchimp

– Bewaartermijn: totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief of tot aan de opheffing van de nieuwsbrief

Verwerkers

Thesocialreporter.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken, is een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw gegevens daar veilig zijn en niet onnodig worden ingezien.

Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten:

– TransIP: webhosting en back-up

– Google Analytics: statistische analyses

Cookieverklaring

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Thesocialreporter.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak, voor optimalisatie van de website en gebruik van affiliatieprogramma’s.

De analytische cookies van Google Analytics maken geen inbreuk maken op je privacy dankzij privacyvriendelijke instellingen. Zo zijn de laatste acht getallen van je IP-adres afgeschermd en is je bezoekgedrag niet te herleiden tot jouw persoon. Bovendien zijn diverse opties voor het delen van gegevens uitgezet en is Google Analytics niet gekoppeld aan andere partijen.

Op Thesocialreporter.nl krijg je geen cookiemelding, omdat er geen cookies geplaatst worden die jouw persoonlijke gedrag volgen. Je kan rustig rondkijken zonder dat er persoonlijke informatie doorgespeeld wordt naar adverteerders of sociale media. Mocht dit ooit veranderen, zul je dat merken aan een cookiemelding en een aangepaste privacyverklaring.

Je kunt het plaatsen van ongewenste cookies overigens altijd blokkeren via de instellingen van je browser. Hier kun je bovendien eerder geplaatste cookies meteen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken. Zo kun je je eenvoudig weer uitschrijven voor de nieuwsbrief via de optie ‘abonnement opzeggen’ onderaan elke nieuwsbrief. Om ook overige persoonsgegevens te kunnen inzien, aanpassen en/of verwijderen kun je contact opnemen via e-mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, word je verzocht een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. Je verzoek zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.

Je hebt bovendien de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Thesocialreporter.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Thesocialreporter.nl wordt veilig gehost bij TransIP. Daarnaast is de website voorzien van een SSL-certificaat waarbij de gegevens die je invoert versleuteld worden verstuurt en dus niet zomaar onderschept kunnen worden. Je kunt dit herkennen aan het groene slotje voor het webadres. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op.